НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ

І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

за спеціальністю «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА»

(денна та заочна форма навчання, освітній ступінь «Бакалавр»)

ПРОФЕСІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ВИПУСКНИКІВ

     Фахівець працюватиме у закладах вищої освіти на посадах викладача спеціальних дисциплін, методиста, вихователя, інспектора, у органах управління освітою. Після навчання випускники отримають диплом державного зразка та кваліфікацію «Педагог професійного навчання».

УМОВИ ВСТУПУ ТА НАВЧАННЯ

Відповідно до Правил прийому на 2018 рік вступ на базі повної загальної середньої освіти буде проходити на основі сертифікатів ЗНО 2018, 2017 та 2016 років (крім сертифікатів з іноземної мови. Сертифікати з іноземної мови будуть прийматися тільки 2018 року).

Вступники мають подати в приймальну комісію такі документи:

  • заяву на ім’я ректора;
  • документ, що посвідчує особу та громадянство;
  • свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (української мови і літератури (обов’язково); біології (обов’язково); хімії або іноземної мови (за вибором);
  • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності);
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

  Паспорт громадянина країни та інші документи, що підтверджують право на вступ, пред’являються особисто.

     Набір студентів здійснюється також на базі ОС «Молодший спеціаліст» на скорочений термін навчання (3 роки) за результатами вступних випробувань в університеті.

    Додаткову детальну інформацію можна отримати у приймальній комісії НУБіП України та на кафедрі педагогіки за адресою:

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус № 3, кім. № 111.

Інформаційний інтернет-сайт Університету: www.nubip.edu.ua

Web-сторінка кафедри педагогіки: https://nubip.edu.ua/node/6180/11

E-mail кафедри педагогіки: pedagogic@ukr.net Тел.: (044) 527-83-55

Обновлено: 07.03.2018 — 09:33