«Фонд Добрих справ»

П О Л О Ж Е Н Н Я

про фонд підтримки НВК створений батьками і вчителями

Баришівського НВК «гімназія –  загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів»

Обговорено і затверджено

на загальношкільній

батьківській конференції

протокол № 1 від 15.09.2016

     Згідно Закону «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статуту НВК, майно та фінанси Баришівського НВК «гімназія – середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» складаються з бюджетних асигнувань і особистого фонду, який формується з різних джерел:

  • добровільних внесків державних, громадських та інших організацій, внесків батьків;
  • спонсорів;
  • кошти зароблені за рахунок оренди приміщення;
  • здачі макулатури, металобрухту.

1. Батьківський комітет НВК, члени батьківських комітетів класів створюють фонд підтримки НВК, який буде формуватися із щомісячних внесків батьків учнів НВК по 15 грн. щомісяця.

Звільняються від сплати внесків: сім’ї, де виховуються діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, малозабезпечені сім’ї (при наявності відповідної довідки).

Сім’ї, де виховуються:

  • Діти напівсироти сплачують 50%  (якщо мама чи тато живуть з дитиною, не створивши нову сім’ю);
  • багатодітні родини сплачують 70%;
  • сім’ї, де є діти-інваліди – 70%.

2. Зібрані фінанси можуть бути використані на потреби НВК з метою виконання робіт навчально-виховного змісту та ремонту НВК (крім класних приміщень).

3. Збір коштів здійснюють батьківські комітети 1-11-х класів, передають громадському касиру класу, або кошти відразу направляються  батьківськими комітетами на благодійний рахунок «Фонд Добрих справ».

4. Пропозиції по використанню коштів подаються голові ради НВК.

5. Особа, яка використовувала виділені кошти оформляє акт, який підписують член  комісії, завіряє в директора НВК, подає товарні чеки, угоди та інші документи, що свідчать про використання коштів.

6. Всі матеріальні цінності, придбані за кошти Фонду беруться на облік за встановленим чинним законодавством порядком (через бухгалтерію управління освіти, молоді та спорту).

7. Кошти зібрані (%) від перегляду вистав, кіно та ін.. дозволити використовувати членам учнівського самоврядування на придбання подарунків, призів, проведення свят та ін.. Вести при цьому чіткий облік (звіт про використання та товарні чеки).

8. Доповнення та зміни до даного Положення вносяться та затверджуються тільки на спільному засіданні батьківського комітету НВК та членів ради НВК.

 

Голова ради НВК                                           Н.О.Демиденко

Директор НВК                                                Н.П.Калмикова