Обдарована дитина

venhhbzyiqogiqxnironГоровську Катерину

ученицю 11 класу

переможницю ІІ етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад

 з зарубіжної літератури,  української мови та літератури,

 англійської мови

 

Коваленка Аркадія

 учня 8 класу

переможця ІІ етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад

з біології та інформатики

Пащенко Анастасію

 ученицю 9  класу

переможницю ІІ етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад

 з образотворчого мистецтва

 

Гарбар Віру

 ученицю 10 класу

переможця ІІ етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад

 з образотворчого мистецтва

 

Коваленка Владислава

учня 11  класу

переможця ІІ етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад

 з біології

 

Гостренка Максима

 учня 9 класу

переможця ІІ етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад

 з інформатики

 

Гапія Олександра

 учня 9 класу

 переможця конкурсу 

 ім. П.Яцика

 

 Павлова Сергія

 учня 10 класу

переможця ІІ етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад

 з історії

 

Кондратенко Вікторію

 ученицю 11  класу

переможницю ІІ етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад

 з екології

 

Питель Анастасію

 ученицю 7  класу

переможницю ІІ етапу

Всеукраїнських учнівських олімпіад

 з хімії

 

Шостак Валентину

 учницю 7  класу

 переможницю конкурсу 

 ім. П.Яцика

 

ПРОЕКТ

заходів щодо розвитку здібностей (обдарувань) учнів

Баришівського НВК «гімназія-загальноосвітня школа І- ІІІ ст.»

на період  2016-2021 р.р.

№ п/п
Заходи
Термін виконання
Відповідальні виконавці
Пошук і вивчення обдарованих дітей
1.
Забезпечити реалізацію системи раннього і поетапного вивчення здібних та обдарованих дітей.
2016- 2021
Психологічна служба
2.
Проводити оцінювання інтелектуального розвитку дітей на підставі психолого- аналітичних тестів.
2016- 2021
Психологічна служба
3.
Сприяти залученню обдарованих дітей до участі в різноманітних конкурсах.
2016- 2021
Адміністрація, вчителі-предметники
4.
Сприяти участі учнів у всеукраїнських і міжнародних конкурсах із різних галузей знань, різних просвітницьких конкурсах, вичтавках, олімпіадах різного  рівня, які проводять організації, фонди, редакції періодичних видань, ВНЗ.
2016- 2021
Адміністрація, керівники МО
5.
Продовжити орботу над створенням банку психодіагностичних методик, спрямованих на виявлення інтелектуально та творчо одарованих дітей.
2016- 2021
Психологічна служба
6.
Впроваджувати в практику роботи психодіагностичні тестування з метою пошуку обдаровоних учнів і визначення інтелектуального рівня розвитку різних вікових груп учнів школи.
2016- 2021
Психологічна служба
7.
Забезпечити участь психолога в семінарах різних рівнів із цього питання.
2016- 2021
Психологічна служба
8.
Проводити науково-практичні семінари, «круглі столи», психологічні тренінги для вителів, які працюють з обдарованими дітьми.
2016- 2021
Адміністрація
9.
Здійснювати психолого-педагогічний супровід і соціальний  патронаж обдарованих дітей.
2016- 2021
Соціально-психологічна служба
10.
Здійснювати моніторинг інтересів і запитів учнів з метою удосконалення роботи гуртків, факультативів, тощо.
2016- 2021
Адміністрація,

соціально-психологічна служба

11.
Оновлювати банк даних обдарованих дітей
2016- 2021
Психологічна служба
12
Організовувати консультації для учнів та батьків учнів із питань розвитку здібностей
2016- 2021
Соціально-психологічна служба
13.
Розробити рекомендації для вчителів щодо виявлення та розвитку інтелектуальних здібностей  та обдарувань.
2016- 2021
Соціально-психологічна служба
Навчання та виховання здібних та обдарованих дітей
1.
За допомогою класної диференціації забезпечити особистісно зорієнтований підхід до навчання та виховання обдарованих дітей.
2016- 2021
Адміністрація
2.
Проводити моніоринг використання годин варіативної частини навчального плану для розвитку творчих здібностей учнів.
2016- 2021
Адміністрація
3.
Виділяти додаткові години для навчання обдарованих дітей.
2016- 2021
Адміністрація
4.
Проводити інтелектуально-творчі конкурси, олімпіади для учнів школи І ступеня.
2016- 2021
Вчителі-предметники
5.
Запровадити в практику участь учнів гімназії в Інтернет- олімпіадах, Інтернет конкурсах тощо.
2016- 2021
Вчителі-предметники
6.
Проводити роботу з учнями членами МАНу.
2016- 2021
Вчителі-предметники
7.
Приймати участь в І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких учнівських робіт.
2016-2021
Заступник директора з НВР
8.
Залучати учнів до участі у всеукраїнських, республіканських,очно-заочних конкурсах учнівської творчості, турнірах, змаганнях .
2016- 2021
Вчителі-предметники
9.
Організовувати ефективну роботу профільних класів, класів із поглибленим вивченням навчальних предметів, курсів і предметів за вибором.
2016- 2021
Адміністрація
10.
Використовувати у роботі з талановитою молоддю сучасне обладнання, передову техніку та технології, інші сучасні матеріально- технічні ресурси.
2016- 2021
Вчителі-предметники
11.
Під час вивчення стану викладання  предметів додавати до текстів контрольних робіт завдання проблемно-творчого характеру для виявлення вмінь учнів логічно мислити та орієнтуватися в нестандартних ситуаціях.
2016- 2021
Адміністрація
12.
Проводити цілорічну підготовку до участі у всеукраїнських учнівських олімпіадах із базових дисциплін.
2016- 2021
Вчителі-предметники
13.
Готувати учнів до участі у Всеукраїнському  конкурсі- захисті науково- дослідницьких робіт учнів- членів МАН та забезпечити участь переможців у державному етапі конкурсу.
2016- 2021
Вчителі-предметники
14.
Залучати школярів до проектної діяльності.
2016- 2021
Вчителі-предметники
15.
Брати участь у обласних, регіональних конкурсах ораторського, художнього, театрального мистецтва.
2016- 2021
Вчителі-предметники
16.
Проводити свято нагородження учнів- переможців районих, обласних і всеукраїнських олімпіад, конкурсів, тощо.
2016- 2021
Адміністрація, ШКІД.
17.
Налагоджувати зв’язки з ВНЗ для залучення наукового потенціалу, творчих організацій до роботи зі здібними та обдарованими дітьми.
2016- 2021
Адміністрація
Науково- методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми
1.
Організовувати роботу творчих ШМО учителів для розробки, апробації, впровадження програм, методичних рекомендацій, технологій для роботи зі здібними й обдарованими дітьми.
2016-2021
Заступники директора з НВР
2.
Створити каталог нормативно- правових та науково- методичних матеріалів із  питання роботи з обдарованими дітьми.
2016- 2021
Адміністрація
3.
Забезпечити підвищення фахового рівня педагогічних працівників шляхом залучення їх до участі у всеукраїнських програмах, конференціях, семінарах, тренінгах різного рівня для роботи з обдарованими дітьми.
2016- 2021
Адміністрація
4.
Вивчати та поширювати досвід роботи окремих вчителів НВК та вчителів інших закладів освіти з організації роботи, виявлення та підтримання обдарованих дітей.
2016- 2021
Адміністрація,

керівники ШМО

5.
Організовувати семінари, семінари-практи-куми, «круглі столи» , майстер- класи для вчителів НВК з питань інноваційних методів роботи з обдарованими дітьми.
2016- 2021
Адміністрація,

керівники ШМО

6.
Сприяти створенню системи гурткової роботи в позаурочний та позашкільний час.
2016- 2021
Адміністрація
7.
Поповнювати бібліотечний фонд сучасними інформаційними засобами, науково- методичною та довідковою літературою.
2016- 2021
Адміністрація
8.
Надавати необхідну допомогу методичним об’єднанням щодо впровадження в навчально-виховний процес сучасних інноваційних технологій.
2016- 2021
Адміністрація
9.
Постійно поновлювати комплекс програм і планів для організації навчально- виховного процесу.
2016- 2021
Адміністрація
10.
Поновлювати каталог навчальних програм профільних предметів .
2016- 2021
Адміністрація
11.
Організувати педагогічний лекторій для батьків, які мають обдарованих дітей.
2016- 2021
Адміністрація
12.
Розробити рекомендації для батьків щодо виявлення та розвитку у дітей творчих здібностей.
2016- 2021
Психологічна служба
13.
Надавати практичну допомогу вчителям щодо виявлення обдарованих дітей та роботи з ними.
2016- 2021
Психологічна служба
14.
Проводити відстеження щодо подальшого навчання випускників- переможців олімпіад, конкурсів обласного та всеукраїнського рівнів.
2016- 2021
Адміністрація,

керівники ШМО

15.
Вивчати та впроваджувати в практику НВК нові педагогічні технології з оптимізації, інтенсифікації, інтеграції навчання як умови успішної орієнтації в сучасному інформаційному просторі.
2016- 2021
Адміністрація,

керівники ШМО

16.
Використовувати мультимедійні засоби для навчання та розвитку здібностей і обдарувань дітей.
2016- 2021
Адміністрація,

керівники ШМО

17.
Розробити та постійно оновлювати каталог мультимедійного програмно- методичного забезпечення навчальних предметів.
2016- 2021
Вчителі-предметники
18.
Впроваджувати в роботу програмне комп’ютерне забезпечення із усіх навчальних дисциплін для роботи з обдарованими дітьми.
2016- 2021
Керівники ШМО
19.
Впроваджувати дистанційне навчання із використанням відеолекцій та інтерактивних відеоконференцій.
2016- 2021
Адміністрація,

керівники ШМО

Забезпечення соціально- правових гарантій та соціальний захист обдарованих дітей і педагогічних працівників
1.
Проводити свята для обдарованих чнів, які протягом навчального року досягли найбільших творчих результатів.
2016- 2021
Адміністрація
2.
Забезпечувати участь обдарованих учнів в олімпіадах усіх рівнів, фестивалях, виставках, змаганнях, тощо.
2016- 2021
Вчителі-предметники
3.
Продовжити практику оздоровлення обдарованих,  талановитих дітей в оздоровчих таборах.
2016- 2021
Адміністрація, соціальна служба
4.
Нагороджувати дипломами, грамотами, подяками переможців районного етапу конкурсів, олімпіад, змагань, виставок тощо
2016- 2021
Адміністрація
5.
Вносити пропозиції до територіального відділу освіти щодо нагородження іменними стипендіями переможців (І, ІІ,ІІІ місця) обласного етапу всеукраїнських олімпіад і переможцям (І, ІІ,ІІІ місця) обласного етапу МАН.
2016- 2021
Адміністрація
6.
Висвітлювати в засобах масової інформації творчі здобутки учнів НВК.
2016- 2021
Адміністрація
7.
Стимулювати працю педагогічних працівників, які підготували переможців районного, обласного етапів конкурсів, олімпіад, змагань.
2016- 2021
Адміністрація
8.
Стимулювати працю педагогів, які підготували призерів ІІ, ІІІ, ІV етапів всеукраїнських предметних олімпіад і ІІ , ІІІ етапів конкурсу- захисту науково- дослідницьких робіт.
2016- 2021
Адміністрація